Inloggning

Ge ditt användar-ID och klicka sedan på OK. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.

Användar-ID:    

Är din mobila enhet i offlineläge?

Försöker du logga in med kodtabellen?

Flikarna Kodtabell och Kodapp på nätbankens inloggningssida har bytt plats. Du kan fortfarande logga in med kodtabellen genom att välja fliken Kodtabell längst till höger.
Läs mer om KodappenSäkerhetsanvisningar

Den här förbindelsen är krypterad med SSL/TLS-teknik.


Tillbaka till början © Copyright Nordea · Tid: 23.01.2020 00:48:44 GMT +2